เรียน คณะทำงานพัฒนาระบบทะเบียนรับ-ส่ง ทุกท่าน

      ทีมพัฒนาได้ทำการปรับปรุงระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ ตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งเป็นข้อสรุปจากการประชุมร่วมกับคณะทำงานระบบ และเปิดให้ใช้งานแล้ววันนี้ (03/10/55)
ความสามารถของระบบที่ได้ทำการปรับปรุงและเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสาร  RM-Checklist.pdf  ค่ะ
สำหรับวิธีการใช้งานระบบ ศึกษาได้จาก คู่มือการใช้งานระบบ ซึ่งได้แขวนไว้ที่หน้าระบบเรียบร้อยแล้ว ผ่านทางเมนู "คู่มือการใช้งาน" 
โดยจะอธิบายวิธีการใช้งานเป็นหัวข้อตามความสามารถของระบบ
---------------------------------------------------- 
        ในระหว่างการใช้งานระบบ หากมีข้อสงสัย หรือ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถโทรได้ที่เบอร์ 9091 หรือทาง อีเมล์ support@cc.psu.ac.th ค่ะ
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ทีมพัฒนาระบบ