เข้าใช้งานระบบด้วย PSU Passport

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. มาตั้งค่า Google Chrome ให้เปิดการใช้งานปลั๊กอิน Adobe Reader แทนการใช้ Chrome PDF Viewer เพื่อแก้ปัญหาการแสดงไฟล์เอกสารที่มีขนาดใหญ่ และไม่มีเครื่องมือ(ย่อ,ขยาย)ในการจัดการเอกสาร PDF กันค่ะ

วิธีการเข้าไปดูได้จากลิงก์ นี้ค่ะ  http://share.psu.ac.th/blog/support-edoc/31468

--------------------------------------------------------

2. ระบบใหม่ที่เปิดใช้(17 ตุลาคม 2556)จะมีหน้าจอการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังมีการทำงานที่เหมือนเดิม และเพิ่มเติมการทำงานใหม่เข้ามาเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารเลขที่ "มอ 002/750 "
หรือผ่านทางลิงก์ https://edoc.psu.ac.th/pdoc.aspx?id=KQzQSjkC8TFENWfbpjhD ค่ะ
--------------------------------------------------------

3. สำหรับระบบใหม่นี้ แนะนำให้ใช้งานกับ Google Chrome หรือหากใช้งานด้วย Internet Explorer ต้องเป็น Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไปเท่านั้น หรือ Mozilla Firefox ซึ่งต้องติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF ในเครื่องด้วย เช่น Adobe Reader 9 ขึ้นไป หากใช้ Browser เวอร์ชั่นที่ตำกว่าที่แนะนำ จะทำให้หน้าจอแสดงผลผิดเพี้ยนค่ะ
--------------------------------------------------------

4. เพิ่มเติม หากในคณะหรือหน่วยงานของท่าน มีหน่วยงานที่ยกเลิกการใช้งานไปแล้ว และต้องการให้ยกเลิกออกจากระบบ ให้แจ้งรายละเอียดมาในอีเมลโดยส่งมาที่ support@cc.psu.ac.th เพื่อดำเนินการยกเลิกหน่วยงานออกจากระบบให้ค่ะ

ระบบใช้งานได้ดีกับ

 Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป
 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Adobe Reader Version 9 ขึ้นไป

New Feature

- การย่อ/ขยาย พื้นที่แสดงเอกสาร PDF

Facebook ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร

HyperLink

ดาวน์โหลด


ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รุ่น 2 เริ่มใช้งานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 หากท่านต้องการค้นหาเอกสารเก่าก่อนวันดังกล่าว สามารถค้นหาได้ในระบบเดิมค่ะ

© ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเดิม (ใช้งานถึง 30 กันยายน 2553 หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานด้วย Internet Explore ให้ท่านใช้ Google Chrome แทน)
© หอจดหมายเหตุระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ 1