เข้าใช้งานระบบด้วย PSU Passport

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเพื่อทราบ
ด่วนมาก 23/04/58 
        ผู้ใช้งานระบบ E-DOCs ด้วย Google Chrome และพบว่าเอกสารไม่แสดง ให้แก้ไขโดยการเข้าไปตั้งค่าปลั๊กอินของ Browser ดังนี้
1. ไปที่ chrome://plugins (พิมพ์ที่ Address Bar แล้ว Enter)
2. จะแสดงหน้าปลั๊กอิน ซึ่งจะแสดงรายการปลั๊กอินทั้งหมดของ Browser ที่มีอยู่
3. มองหา "Chrome PDF Viewer" เพื่อเปิดใช้งาน ซึ่งเป็นปลั๊กอินสำหรับเปิดไฟล์ PDF
ของ Google Chrome เอง โดยการกด ที่ Enable หรือ เปิดการใช้งาน (เอกสารจะแสดงได้)
ทั้งนี้การแสดงเอกสารในหน้าอ่านข่าว และการเปิดเอกสารทางลิงก์ของ E-DOCs จะแสดงขนาดแคบลงกว่าปกติด้วยบน Google Chrome

ทางทีมพัฒนากำลังตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขอยู่นะคะ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งเพื่อทราบอีกครั้งค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
--------------------------------------------------------
13/01/58 แจ้งเพื่อทราบตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 เป็นต้นไปนั้น การส่งเอกสารไปยังคณะ/หน่วยงานในวข.ปัตตานีนั้นขอให้ส่งไปที่ "วิทยาเขตปัตตานี" เพื่อผู้รับผิดชอบส่งต่อคณะ/หน่วยงานในวข. ปัตตานีเอง โดยระบบจะไม่แสดงรายชื่อคณะ/หน่วยงานของ วข.ปัตตานี ในรายชื่อกอง/คณะ/หน่วยงาน ในการส่งเอกสาร แสดงเพียง "วิทยาเขตปัตตานี" ให้เลือกส่งได้ อ้างตามบันทึกข้อความ เลขที่ มอ 101/008
18/11/57 แจ้งเพื่อทราบ ขณะนี้การใช้งานระบบ บน(IPAD/IPHONE) iOS ใหม่ล่าสุด (8.0/8.1) สามารถเปิดเอกสารได้ปกติแล้วนะคะ
03/06/57 ปรับแก้คู่มือการใช้งานระบบใหม่ทั้งหมดแล้วทั้ง 3 บทบาท ผู้ใช้สามารถเข้าไปศึกษาวิธีการใช้งานระบบจากคู่มือใหม่ที่เมนูหลัก "คู่มือ"
--------------------------------------------------------
1.
มาตั้งค่า Google Chrome เพื่อแก้ปัญหาการแสดงไฟล์เอกสารที่มีขนาดใหญ่ และไม่มีเครื่องมือ(ย่อ,ขยาย)ในการจัดการเอกสาร PDF กัน

วิธีการเข้าได้จากลิงก์ http://share.psu.ac.th/blog/support-edoc/31468

--------------------------------------------------------

2. ระบบใหม่ที่เปิดใช้(17 ตุลาคม 2556)จะมีหน้าจอการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังมีการทำงานที่เหมือนเดิม และเพิ่มเติมการทำงานใหม่เข้ามาเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารเลขที่ "มอ 002/750 "
หรือผ่านทางลิงก์ https://edoc.psu.ac.th/pdoc.aspx?id=KQzQSjkC8TFENWfbpjhD ค่ะ
--------------------------------------------------------

3. สำหรับระบบใหม่นี้ แนะนำให้ใช้งานกับ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox หากใช้งานด้วย Internet Explorer ต้องเป็น Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไปเท่านั้น หรือ Mozilla Firefox ซึ่งต้องติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF ในเครื่องด้วย เช่น Adobe Reader 9 ขึ้นไป หากใช้ Browser เวอร์ชั่นที่ตำกว่าที่แนะนำ จะทำให้หน้าจอแสดงผลผิดเพี้ยนค่ะ
--------------------------------------------------------

4. เพิ่มเติม หากในคณะหรือหน่วยงานของท่าน มีหน่วยงานที่ยกเลิกการใช้งานไปแล้ว และต้องการให้ยกเลิกออกจากระบบ ให้แจ้งรายละเอียดมาในอีเมลโดยส่งมาที่ support@cc.psu.ac.th เพื่อดำเนินการยกเลิกหน่วยงานออกจากระบบให้ค่ะ

ระบบใช้งานได้ดีกับ

 Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป
 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Adobe Reader Version 9 ขึ้นไป

New Feature

- การย่อ/ขยาย พื้นที่แสดงเอกสาร PDF

Facebook ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร

HyperLink

ดาวน์โหลด


ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รุ่น 2 เริ่มใช้งานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 หากท่านต้องการค้นหาเอกสารเก่าก่อนวันดังกล่าว สามารถค้นหาได้ในระบบเดิมค่ะ

© ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเดิม (ใช้งานถึง 30 กันยายน 2553 หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานด้วย Internet Explore ให้ท่านใช้ Google Chrome แทน)
© หอจดหมายเหตุระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ 1