เข้าใช้งานระบบด้วย PSU Passport

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ
กำหนดแผนการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน/ทุกวิทยาเขตจะไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศได้ชั่วคราวในวันที่ 9 ก.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 8:00 เป็นต้นไปจนกว่าการบำรุงรักษาจะแล้วเสร็จ
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้* การบำรุงรักษาจะทำปีละ 1 ครั้งครับ**
จะพยายามเปิดระบบขึ้นมาให้เร็วที่สุด แต่อาจจะมีการปิดปรับปรุงบางระบบเป็นช่วง ๆ แต่จะกลับมาให้บริการตามปกติ ไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ 10 ครับ
--------------------------------------------------------

23/04/58 - ผู้ใช้งานระบบ E-DOCs ด้วย Google Chrome และพบว่าเอกสารไม่แสดง ให้แก้ไขโดยการเข้าไปตั้งค่าปลั๊กอินของ Browser เข้าถึงได้ที่ http://share.psu.ac.th/blog/support-edoc/37924
ทั้งนี้การแสดงเอกสารในหน้าอ่านข่าว และการเปิดเอกสารทางลิงก์ของ E-DOCs จะแสดงขนาดแคบลงกว่าปกติด้วยบน Google Chrome
--------------------------------------------------------
***มาตั้งค่า Google Chrome เพื่อแก้ปัญหาการแสดงไฟล์เอกสารที่มีขนาดใหญ่ และไม่มีเครื่องมือ(ย่อ,ขยาย)ในการจัดการเอกสาร PDF กัน

วิธีการเข้าได้จากลิงก์ http://share.psu.ac.th/blog/support-edoc/31468

--------------------------------------------------------

ระบบใช้งานได้ดีกับ

 Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป
 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Adobe Reader Version 9 ขึ้นไป

New Feature

- การย่อ/ขยาย พื้นที่แสดงเอกสาร PDF

Facebook ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร

HyperLink

ดาวน์โหลด


ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รุ่น 2 เริ่มใช้งานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 หากท่านต้องการค้นหาเอกสารเก่าก่อนวันดังกล่าว สามารถค้นหาได้ในระบบเดิมค่ะ

© ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเดิม (ใช้งานถึง 30 กันยายน 2553 หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานด้วย Internet Explore ให้ท่านใช้ Google Chrome แทน)
© หอจดหมายเหตุระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ 1