เข้าใช้งานระบบด้วย PSU Passport

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเพื่อทราบ
New!! 18/05/58 -  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดผลการวิเคราะห์แบบสอบถามปี 2558 ได้ที่เมนูหลัก "คู่มือ" หัวข้อ "ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม"
หรือเข้าอ่านโดยตรงได้ที่ Click >>> "ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามปี 2558" ค่ะ
- โดยในปีนี้มีผู้ตอบกลับแบบสอบถามมาทั้งสิ้นจำนวน 298 ราย และพบว่าระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบในภาพรวมอยู่ในระดับ "พึงพอใจมาก"
- สำหรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ นั้น ทางทีมพัฒนาได้ทำการรวบรวมและนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบต่อไปค่ะ

^_^ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบกลับแบบสอบนะคะ^_^
--------------------------------------------------------
23/04/58 - ผู้ใช้งานระบบ E-DOCs ด้วย Google Chrome และพบว่าเอกสารไม่แสดง ให้แก้ไขโดยการเข้าไปตั้งค่าปลั๊กอินของ Browser เข้าถึงได้ที่ http://share.psu.ac.th/blog/support-edoc/37924
ทั้งนี้การแสดงเอกสารในหน้าอ่านข่าว และการเปิดเอกสารทางลิงก์ของ E-DOCs จะแสดงขนาดแคบลงกว่าปกติด้วยบน Google Chrome

ทีมพัฒนากำลังตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขอยู่นะคะ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งเพื่อทราบอีกครั้งค่ะ ขอบพระคุณค่
--------------------------------------------------------
18/11/57 - การใช้งานระบบ บน(IPAD/IPHONE) iOS ใหม่ล่าสุด (8.0/8.1) สามารถเปิดเอกสารได้ปกติแล้วนะคะ
03/06/57
- ปรับแก้คู่มือการใช้งานระบบใหม่ทั้งหมดแล้วทั้ง 3 บทบาท ผู้ใช้สามารถเข้าไปศึกษาวิธีการใช้งานระบบจากคู่มือใหม่ที่เมนูหลัก "คู่มือ"
--------------------------------------------------------
***
มาตั้งค่า Google Chrome เพื่อแก้ปัญหาการแสดงไฟล์เอกสารที่มีขนาดใหญ่ และไม่มีเครื่องมือ(ย่อ,ขยาย)ในการจัดการเอกสาร PDF กัน

วิธีการเข้าได้จากลิงก์ http://share.psu.ac.th/blog/support-edoc/31468

--------------------------------------------------------

***หากในคณะหรือหน่วยงานของท่าน มีหน่วยงานที่ยกเลิกการใช้งานไปแล้ว และต้องการให้ยกเลิกออกจากระบบ ให้แจ้งรายละเอียดมาในอีเมลโดยส่งมาที่ support@cc.psu.ac.th เพื่อดำเนินการยกเลิกหน่วยงานออกจากระบบให้ค่ะ

ระบบใช้งานได้ดีกับ

 Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป
 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Adobe Reader Version 9 ขึ้นไป

New Feature

- การย่อ/ขยาย พื้นที่แสดงเอกสาร PDF

Facebook ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร

HyperLink

ดาวน์โหลด


ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รุ่น 2 เริ่มใช้งานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 หากท่านต้องการค้นหาเอกสารเก่าก่อนวันดังกล่าว สามารถค้นหาได้ในระบบเดิมค่ะ

© ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเดิม (ใช้งานถึง 30 กันยายน 2553 หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานด้วย Internet Explore ให้ท่านใช้ Google Chrome แทน)
© หอจดหมายเหตุระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ 1