เข้าใช้งานระบบด้วย PSU Passport

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคะ
หากใช้งานระบบและตรวจสอบพบมีความผิดปกติของข้อมูลซึ่งเกิดจาการใช้งานในระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2559
ให้แจ้งมายังอีเมล
support@cc.psu.ac.th หรือโทร 074-28-9091 เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้นะคะ
ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนะคะ
ทีมพัฒนา
---------------------------------------------------
23/04/58 - ผู้ใช้งานระบบ E-DOCs ด้วย Google Chrome และพบว่าเอกสารไม่แสดง ให้แก้ไขโดยการเข้าไปตั้งค่าปลั๊กอินของ Browser เข้าถึงได้ที่ http://share.psu.ac.th/blog/support-edoc/37924
ทั้งนี้การแสดงเอกสารในหน้าอ่านข่าว และการเปิดเอกสารทางลิงก์ของ E-DOCs จะแสดงขนาดแคบลงกว่าปกติด้วยบน Google Chrome

--------------------------------------------------------
***
มาตั้งค่า Google Chrome เพื่อแก้ปัญหาการแสดงไฟล์เอกสารที่มีขนาดใหญ่ และไม่มีเครื่องมือ(ย่อ,ขยาย)ในการจัดการเอกสาร PDF กัน

วิธีการเข้าได้จากลิงก์ http://share.psu.ac.th/blog/support-edoc/31468

--------------------------------------------------------

ระบบใช้งานได้ดีกับ

 Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป
 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Adobe Reader Version 9 ขึ้นไป

New Feature

- การย่อ/ขยาย พื้นที่แสดงเอกสาร PDF

Facebook ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร

HyperLink

ดาวน์โหลด


ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รุ่น 2 เริ่มใช้งานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 หากท่านต้องการค้นหาเอกสารเก่าก่อนวันดังกล่าว สามารถค้นหาได้ในระบบเดิมค่ะ

© ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเดิม (ใช้งานถึง 30 กันยายน 2553 หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานด้วย Internet Explore ให้ท่านใช้ Google Chrome แทน)
© หอจดหมายเหตุระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ 1